Peter Kleinveld – Lid sinds 2017

Aandachtsveld: Jeugdhulp / Onderwijs

Het merendeel van mijn werkzame leven ben ik in de Zorgverzekerings sector in verschillende functies werkzaam geweest. Tijdens de periode van de transitie van de Jeugdzorg heb me vooral bezig gehouden met de inrichting en uitvoering van diverse onderwerpen in het sociaal domein. ik vind het heel belangrijk dat je maatschappelijk betrokken bent.

Als lid van de Adviesraad wil ik de gevolgen van alle veranderingen voor de inwoners van de gemeente Steenbergengoed bewaken door de gemeente hierin kritisch te volgen.