Nadir Baali – Lid sinds 2016

Aandachtsveld: Publiciteit / Jeugdhulp / Onderwijs

Met mijn 20 jaar doe ik mijn best om de jeugd binnen de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Steenbergen te vertegenwoordigen. Bovendien is een frisse blik nooit verkeerd. Ik ben student (maatschappij)geschiedenis en internationale betrekkingen.

Verder houd ik me bezig met best wat zaken in Steenbergen, voornamelijk binnen de politiek, het verenigingsleven en het vrijwilligersbestand. Buiten het lokale vergaderen en besturen, ben ik op dat gebied ook online, regionaal en nationaal (in mijn rol als lid Landelijke Raad Scouting Nederland) actief.