Jan Legierse – Voorzitter sinds 2017

Aandachtsveld: Wonen en Zorg / Publiciteit

Tot aan mijn pensioen ben ik het grootste deel directeur geweest bij een groot landelijk bouwbedrijf. Naast mijn baan had ik bij diverse verenigingen en stichtingen bestuursfuncties, waaronder: mede oprichter van het landelijk bekende VCA certificering, Lid en Bevelvoerder bij de Vrijwillige Brandweer Dinteloord, voorzitter van de Raad van Commissarissen Woningstichting Dinteloord, Voorzitter Stichting Landelijk Samenwerkingsverband voor Betonreparatiebedrijven, Lid College Deskundigen Betonreparatie en Docent Vakopleiding, Lid Technische Commissie Rooms-Katholiek Kerkbestuur, voorzitter van de Stichting Petrus en Pauluskerk.

Na mijn pensionering werd ik voorzitter van het GOOS, een overlegorgaan van de gezamenlijke seniorenbonden in Steenbergen. Ook ben ik voorzitter en medeoprichter van de Senioren Vereniging Steenbergen Dinteloord en heb daarin tevens de rol van cliëntondersteuner. Verder ben ik eigenaar-directeur van de eenmanszaak Kontech specialie technieken en van Kontech Ontwikkeing B.V.

Binnen de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Steenbergen ben ik lid sinds 2015 en sinds 2017 ben ik Voorzitter. Mijn specifieke inbreng binnen de Adviesraad richt ik op het gebied van Wonen en Zorg.