Noor van Oers  – Lid sinds 2020

Lid Adviesraad

In het dagelijks leven werk ik als Consulent en Onafhankelijk Clientondersteuner binnen MEE West-Brabant. In dit werk krijg ik te maken met alle zaken die spelen binnen het Sociaal Domein, waaronder WMO, Participatie (meedoen en werk), (begeleid en beschermd) Wonen en leven (met een beperking) en Jeugd. Ik doe dit al jaren met veel plezier.

Ook in dit vrijwilligerswerk is het voor mij belangrijk om de belangen van mensen met een beperking, jong en oud, goed te vertegenwoordigen. Daarnaast vind ik het van groot belang dat onze Gemeente en onze vertegenwoordigers, in begrijpelijke taal, spreken en schrijven. Binnen deze Adviesraad draag ik hier sinds april 2020 dan ook mijn steentje aan bij.