De Adviesraad Sociaal Domein gemeente Steenbergen geeft advies over welzijn, zorg en jeugdhulp namens inwoners van alle kernen in de gemeente Steenbergen. De Adviesraad is ervaringsdeskundig, betrokken en onafhankelijk.

Heeft u vragen of suggesties voor het verbeteren van producten en diensten op het gebied van zorg en welzijn? Laat het ons weten.

Het Rijk heeft per 1 januari 2015 de sociale taak overgedragen aan alle gemeenten, dus ook aan de gemeente Steenbergen. Deze sociale taak noemen we het sociaal domein.

De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor:
1. De jeugdhulp
2. De begeleiding en dagbesteding van mensen die niet in de Wet langdurige zorg vallen
3. De sociale participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
4. Huisvesting en wonen in al zijn facetten.

De gemeente wil hierdoor de inwoners uit de gemeente Steenbergen als partners betrekken bij ontwikkelingen op het gebied van zorg, welzijn en jeugdhulp. De Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Steenbergen denkt mee en adviseert het college van burgemeester & wethouders gevraagd en ongevraagd, op vele terreinen. De Adviesraad geeft onafhankelijk en deskundig advies. Dit doet zij door – indien gewenst – bij het uitgeven van haar adviezen gebruik te maken van haar eigen netwerk.

Uw inbreng of signaal

Met haar adviezen wil de Adviesraad eraan bijdragen dat elke burger in de gemeente Steenbergen mee kan doen. Heeft u vragen of suggesties voor verbeteringen op het terrein van voorzieningen, zorg, jeugdhulp of welzijn, laat het ons weten. Vul het formulier in of mail direct met één van onze leden. 

Kijk op de pagina Vergaderingen en Adviezen voor vergaderdatums en de adviezen die zijn gegeven.

     

     

    Like ons op Facebook

    Contactformulier