Homepage

De Adviesraad Sociaal Domein gemeente Steenbergen geeft advies over welzijn, zorg en jeugdhulp namens inwoners van alle kernen in de gemeente Steenbergen. De Adviesraad is ervaringsdeskundig, betrokken en onafhankelijk.

Heeft u vragen of suggesties voor het verbeteren van producten en diensten op het gebied van zorg en welzijn? Laat het ons weten.

Het Rijk heeft per 1 januari 2015 de sociale taak overgedragen aan alle gemeenten, dus ook aan de gemeente Steenbergen. Deze sociale taak noemen we het sociaal domein.

De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor:
1. De jeugdhulp
2. De begeleiding en dagbesteding van mensen die niet in de Wet langdurige zorg vallen
3. De sociale participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
4. Huisvesting en wonen in al zijn facetten.

De gemeente wil hierdoor de inwoners uit de gemeente Steenbergen als partners betrekken bij ontwikkelingen op het gebied van zorg, welzijn en jeugdhulp. De Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Steenbergen denkt mee en adviseert het college van burgemeester & wethouders gevraagd en ongevraagd, op vele terreinen. De Adviesraad geeft onafhankelijk en deskundig advies. Dit doet zij door – indien gewenst – bij het uitgeven van haar adviezen gebruik te maken van haar eigen netwerk.

Uw inbreng of signaal

Met haar adviezen wil de Adviesraad eraan bijdragen dat elke burger in de gemeente Steenbergen mee kan doen. Heeft u vragen of suggesties voor verbeteringen op het terrein van voorzieningen, zorg, jeugdhulp of welzijn, laat het ons weten. Vul het formulier in of mail direct met één van onze leden.

Vergaderingen 2018

  • Woensdag 3 januari 2018
  • Woensdag 10 januari 2018
  • Woensdag 7 februari 2018
  • Woensdag 4 april 2018
  • Woensdag 9 mei 2018
  • Woensdag 6 juni 2018
  • Woensdag 5 september 2018
  • Woensdag 10 oktober 2018
  • Woensdag 14 november 2018

Volg ons op Facebook

CRDL

Prof. Erik Scherder over het belang van Aanraken in de Ouderenzorg #aandacht #ouderenzorg #dementie

1 vind ik leuks, 0 reacties5 uren geleden

Huis van Morgen

1 vind ik leuks, 0 reacties5 dagen geleden

Contactformulier

14 + 1 =