Waarom?

Waarom is er een Adviesraad Sociaal Domein?

De gemeente Steenbergen is per 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van de drie wetten in het sociaal domein: Wmo, Jeugdwet, Participatiewet. Elke inwoner van de gemeente Steenbergen die te maken heeft of krijgt met de Wmo, Jeugdwet of de Participatiewet mag verwachten dat hij/zij op een juiste manier geholpen wordt.

Wetten

De nieuwe wetten maken het steeds belangrijker dat gemeente en burgers samenwerken. Ook de gemeente Steenbergen vindt dit belangrijk.
Daarom is de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Steenbergen ingesteld en heeft zij opdracht om het College te adviseren over gemeentelijk beleid, vanuit de ervaringen van Steenbergenaren die weten waar het over gaat.
Daarom bestaat de Adviesraad Sociaal Domein ook uit Steenbergenaren die vanuit hun kennis, werk, ervaring en expertise kunnen adviseren over beleid. Steenbergenaren die een netwerk hebben in de buurt en zo weten wat er leeft.

Wat doet de Adviesraad?

De Adviesraad Sociaal Domein volgt wat de effecten van het beleid van de gemeente zijn voor Steenbergenaren, houdt in de gaten hoe de gemeente haar werk uitvoert, en adviseert de gemeente daarover.

De Adviesraad Sociaal Domein legt in haar adviezen een verband tussen de wereld van de inwoners van Steenbergen met die van de gemeente. De Adviesraad Sociaal Domein is geen klachtenloket maar houdt wel in de gaten welk effect het beleid van de gemeente heeft op het leven van de kwetsbare Steenbergenaren. En houdt zicht op waar beleid op gemaakt zou moeten worden.  Dit vertaalt ze naar adviezen aan de gemeente en gebruikt ze bij de co-creatie van nieuw beleid. Met als doel; een betere hulp of zorg voor de inwoners.

De Adviesraad Sociaal Domein betrekt zoveel mogelijk Steenbergenaren bij de ontwikkeling van haar adviezen.

Zij doet dat door de ervaringskennis van haar leden maar o.a. ook door contact te zoeken met andere Steenbergenaren die met de wetten te maken hebben; belangenorganisaties, zorginstellingen, professionals in het werkveld, cliëntenraden.  En door burgers die belangstelling hebben op te nemen in hun netwerk. Deze vormen het netwerk van de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Steenbergen. Een netwerk, met de hulp waarvan zij steeds sterker haar adviezen kan formuleren.

Meer weten?

Stuur een mail naar info@adviesraadsteenbergen.nl