Veel gestelde vragen

 

Heeft u een vraag over de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Steenbergen? Kijkt u dan hieronder of uw vraag bij onze Veelgestelde vragen over de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Steenbergen zit. Is dit niet het geval, vult u dan het formulier bij onze contactpagina in om meer achtergrondinformatie op te vragen over de Adviesraad.

1. Wat kan ik als inwoner van de gemeente Steenbergen verwachten van de Adviesraad?

Antwoord: Als inwoner van Steenbergen kunt u van de Adviesraad Sociaal Domein Steenbergen ervan op aan dat deze raad betrokken, deskundig en onafhankelijk advies geeft aan het college en de gemeenteraad van Steenbergen over welzijn, zorg en jeugdhulp. De Adviesraad heeft goed contact met beleidsadviseurs van de gemeente, cliëntorganisaties, zorgaanbieders en de eigen achterban. En de leden houden hun oren en ogen open om dit te blijven waarborgen.

2. Wat kan ik doen voor de Adviesraad?

Antwoord: Als u zelf inwoner bent van de gemeente Steenbergen en u loopt tegen zaken aan in welzijn, zorg en jeugdhulp dan kunt u contact opnemen met de Adviesraad. Voor individuele zaken kan de Adviesraad niets betekenen, wel kan de Adviesraad u advies geven en mochten er meerdere vragen of meldingen binnen komen kan de Adviesraad deze aan de orde stellen in haar vergaderingen.

3. Kan ik een vergadering bijwonen van de Adviesraad?

Antwoord: Ja dat kan, onze vergaderingen zijn openbaar. Kijk voor onze overlegdata. Meld u zich wel aan via het contactformulier. Dan weten we dat u komt.

4. Waar kan ik hulp krijgen?

Antwoord:  Bent u, door welke oorzaak dan ook, niet meer in staat alle dagelijkse dingen zelf te doen en heeft u daarbij hulp nodig? Dan kunt u voor informatie en advies terecht bij Vraagwijzer, het loket voor Wmo & Welzijn, Zorg & Advies.
Vraagwijzer bundelt alle vormen van hulpverlening en zorg. U kunt hierbij denken aan informatie over allerlei hulpmiddelen die u misschien nodig heeft, bijvoorbeeld rolstoel, scootmobiel, of trapliften. Daarnaast  kan Vraagwijzer u ook advies geven over mogelijkheden over hulp bij het huishouden, hulp bij wassen en aankleden, wat er mogelijk is met maaltijden etc. etc. Hierbij gaat de Wmo als eerste uit van de eigen mogelijkheden.
Het doel van het loket is u te helpen zoveel mogelijk zelfstandig te functioneren. De medewerkers van het loket zijn op de hoogte van veel regelingen en organisaties die u daarbij kunnen ondersteunen. In een persoonlijk gesprek kunnen ze u vertellen van welke mogelijkheden u gebruik kunt maken. Als u dat wilt, helpen ze u ook bij het indienen van een aanvraag.

Kijk op https://vraagwijzer.gemeente-steenbergen.nl/ voor locaties en openingstijden.
Tel. (0167-) 54 11 31
E-mail:  intake@gemeente-steenbergen.nl