Adri van der Hoeven – Lid sinds 2020

Lid Adviesraad

Ik ben in 2018 gepensioneerd als Verkeersmanager Scheepvaart en Vaarwegen, verantwoordelijk voor vlot en veilig scheepvaart in groot Zuid-Holland. Ik ben 68 jaar oud en woonde sinds 18 jaar bijzonder in het buitengebied Dinteloord op een varend woonschip. Mijn vriendin uit Steenbergen is plotseling overleden. Sinds 2021 heb ik mijn intrek genomen in een nieuw appartement in de kerk van Dinteloord.

Ik was bestuurslid van het Steunpunt Binnenvaart. Eigenlijk een soort sociaal domein in heel Nederland voor de beroepsgroep binnenvaart. Een klassieke binnenvaartschipper met zijn gezin aan boord valt letterlijk vaak tussen wal en schip als er op dat gebied iets gebeurt met zijn gezin. Daarvoor heeft de stichting iemand in dienst die dan de helpende hand biedt. Ik heb de functie vorig jaar teruggegeven. Ik was tot eind 2023 lid van de Nederlandse delegatie Cesni QP, bemanningszaken.

Ik was een jaar voorzitter van de Plusbus Steenbergen. Ik heb daar de verzelfstandiging begeleid. Daar kwam ik ook veel zaken op het gebied van het sociaal domein. Vandaar kreeg ik ook de tip dat de Adviesraad nieuwe leden zocht. Binnen Rijkswaterstaat was ik aangewezen als vertrouwenspersoon in sociale zaken. Daar komt ook mijn interesse vandaan voor het sociaal domein. Voor mensen die deze hulp nodig hebben en zorgen en adviseren dat het sociaal domein goed functioneert in onze gemeente.