Jan

Jan Legierse – Voorzitter sinds 2017 Aandachtsveld: Wonen en Zorg / Publiciteit Tot aan mijn pensioen ben ik het grootste deel directeur geweest bij een groot landelijk bouwbedrijf. Naast mijn baan had ik bij diverse verenigingen en stichtingen bestuursfuncties,...